Menu

Mitsubishi Heavy Industries

Кондиционер Mitsubishi Diamond SRK/SRC20ZSX-W

Работа от -15°С до +46°С наружного воздуха
1225,00 €

Кондиционер Mitsubishi Diamond SRK/SRC20ZSX-WT

Работа от -15°С до +46°С наружного воздуха
1310,00 €

Кондиционер Mitsubishi Diamond SRK/SRC25ZSX-W

Работа от -15°С до +46°С наружного воздуха
1385,00 €

Кондиционер Mitsubishi Diamond SRK/SRC25ZSX-WT

Работа от -15°С до +46°С наружного воздуха
1470,00 €

Кондиционер Mitsubishi Diamond SRK/SRC35ZSX-W

Работа от -15°С до +46°С наружного воздуха
1565,00 €

Кондиционер Mitsubishi Diamond SRK/SRC35ZSX-WT

Работа от -15°С до +46°С наружного воздуха
1665,00 €

Кондиционер Mitsubishi Diamond SRK/SRC50ZSX-W

Работа от -15°С до +46°С наружного воздуха
1835,00 €

Кондиционер Mitsubishi Diamond SRK/SRC50ZSX-WT

Работа от -15°С до +46°С наружного воздуха
1935,00 €

Кондиционер Mitsubishi Diamond SRK/SRC60ZSX-W

Работа от -15°С до +46°С наружного воздуха
1950,00 €

Кондиционер Mitsubishi Diamond SRK/SRC60ZSX-WT

Работа от -15°С до +46°С наружного воздуха
2050,00 €

Кондиционер Mitsubishi Premium SRK/SRC20ZS-W

Работа от -15°С до +46°С наружного воздуха
720,00 €

Кондиционер Mitsubishi Premium SRK/SRC20ZS-WT

Работа от -15°С до +46°С наружного воздуха
810,00 €