Menu

Lomo Nordic

Siltumsūknis GREE Lomo Nordic GWH09QB (Wi-Fi)

Darbības diapazons pie āra gaisa temp.(min./maks), dzesēš., ⁰C -15~43; Darbības diapazons pie āra gaisa temp.(min./maks.), sildīš., ⁰C -22~24
445,00 €

Siltumsūknis GREE Lomo Nordic GWH12QC (Wi-Fi)

Darbības diapazons pie āra gaisa temp.(min./maks), dzesēš., ⁰C -15~43; Darbības diapazons pie āra gaisa temp.(min./maks.), sildīš., ⁰C -22~24
490,00 €

Siltumsūknis GREE Lomo Nordic GWH18QC (Wi-Fi)

Darbības diapazons pie āra gaisa temp.(min./maks), dzesēš., ⁰C -15~43; Darbības diapazons pie āra gaisa temp.(min./maks.), sildīš., ⁰C -22~24
795,00 €

Siltumsūknis GREE Lomo Nordic GWH24QD (Wi-Fi)

Darbības diapazons pie āra gaisa temp.(min./maks), dzesēš., ⁰C -15~43; Darbības diapazons pie āra gaisa temp.(min./maks.), sildīš., ⁰C -22~24
970,00 €