Menu

Garantija

Garantijas nosacījumi:

  1. Kondicionieriem standarta garantija fiziskajām un juridiskajām personām ir 2 gadi no izrakstītā pārdošanas dokumenta datuma.
  2. Paplašinātā garantija ar termiņu līdz 3 gadiem var tikt noteikta gadījumā, ja pasūtītājs ir noslēdzis līgumu ar mūsu uzņēmumu par kondicioniera tehniskās apkopes veikšanu kā minimums reizi gadā.
  3. Saīsinātā garantija ar termiņu līdz 1 gadam ir paredzēta tiem kondicionieriem, kuri darbojas smagos ražošanas un tehniskajos apstākļos, serveros un objektos ar specifiski lielu siltuma izdalīšanos un agresīvām vidēm.

Garantija ir spēkā, ja:

  • Iekārtas montāžas darbus ir veikuši speciālisti, kuriem ir pietiekamas zināšanas kvalitatīvas montāžas veikšanai, kā arī profesionāls aprīkojums.
  • Iekārta ir iegādāta un uzstādīta Latvijas Republikas teritorijā.
  • Iekārta ir ticis veikts nepieciešamais regulāro tehnisko apkopju skaits, un tā tika ekspluatēta savām tehniskajām iespējām atbilstošos apstākļos.
  • Organizācijai - montāžas darbu veicējai ir solidāra atbildība montāžas un remontdarbu veikšanas garantijas saistību nodrošināšanā